Skocz do: nawigacja, szukaj

II RP

II Rzeczpospolita - tak nazywamy Polskę z lat 1918 - 1945, czyli od odzyskania niepodległości do oficjalnego[1] zajęcia kraju przez czerwone zwierzaczki. Pisząc inaczej: Polska w dwudziestoleciu międzywojennym i II wojnie światowej.

Historia

Czasy II RP zwykło się dzielić na okres sprzed przewrotu majowego (1926) i po przewrocie.

1918-1926

Okres kształtowania się od nowa polskiej państwowości. Pierwsze lata upłynęły pod znakiem ustalania granic terytorialnych. O tym decydowały ustalane przez okcydent plebiscyty (chociażby na Śląsku i na Warmii i Mazurach) oraz jurne polskie wojsko (granica wschodnia, wojna z bolszewikami). Najwięcej kontrowersji budziły pomysły związane z terenami przyruskimi. Istniały dwie główne koncepcje wschodniej granicy:

  • Koncepcja federacyjna (Piłsudski) - zgodnie z nią Polska miała pozostać w swoich granicach etnicznych i wspierać na różne sposoby Litwę i Ukrainę które miały pełnić rolę strefy buforowej zabezpieczającej nas przed ruskimi. Polska w przyszłości miałaby stanąć na czele wielonarodowej federacji.
  • Koncepcja inkorporacyjna (Dmowski) - endecy chcieli włączyć do kraju obszary do miejsca, w którym Polacy stanowiliby nie mniej niż 50% ludności. Sprzeciwiali się wspieraniu wschodnich sąsiadów. Szczególnie nie podobał im się sojusz z Ukrainą, która mogła błyskawicznie stać się sojusznikiem Niemiec, czyli polskim wrogiem. Tak więc do Polski przyłączamy co się da, a resztę niech wezmą ruscy. Mniejszości narodowe z przyłączonych terenów stopniowo polonizować.

Zwyciężyła koncepcja Piłsudskiego. W wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1921) Polska wchodzi w sojusz z URL (Ukraińską Republiką Ludową). Wojna kończy się podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze. Polska delegacja była wtedy zdominowana przez endecję z Grabskim na czele. Efekt: Polska rezygnuje z poparcia dla URL i części ziem wschodnich. Pozwolono na wyruchanie URL przez komunistów, by uniemożliwić Piłsudskiemu stworzenie niepodległej Ukrainy i Białorusi.

Inaczej sprawa miała się z Litwą. Piłsudski chamskim podstępem doprowadził do inkorporacji Wileńszczyzny. Litwini mają o to wąty do dzisiaj. Mimo że Wilna już w Polsce nie ma.

Potem zajęto się odbudową kraju doszczętnie zrujnowanego przez I wojnę światową oraz ujednolicaniem społeczeństwa, które przez ponad wiek znajdowało się pod panowaniem trzech różnych mocarstw.

W latach 18'-26' panuje w Polsce typowy ustrój dupokratyczny. W roku 1921 uchwalona została konstytucja marcowa. Zgodnie z nią w kraju panowały wolność słowa i równość wobec prawa, a własność prywatna była nienaruszalna. Co prawda rząd wybierany był przez parlament (tzw. system parlamentarno-gabinetowy). Ale parlament wybierali już menele spod budki z piwem. Było wtedy chyba jeszcze bardziej chujowo niż jest teraz. Wyobraźmy sobie, że do 1926 rząd zmieniał się 13 razy. Czyli częściej niż raz w roku. Jedynym pozytywnym wyjątkiem był okres od grudnia 23' do listopada 25'. Wtedy władzę sprawował bezpartyjny rząd Władysława Grabskiego, który wsławił się przeprowadzeniem heroicznej reformy walutowej. Między innymi zredukowano wydatki państwowe, opodatkowano najbogatszych (hurr durr knaga) i wprowadzono nową walutę. W efekcie zdławiona została monstrualna inflacja i zwiększyły się państwowe dochody. Rozwiązania nie były idealne, ale na tamten moment skuteczne.

Przewrót majowy

O tym tutaj

1926-1945

Stub.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli nie masz co robić w swojej piwnicy, rozbuduj go dla chlubnej idei szerzenia akapu.

Znane/ważne postacie


Przypisy

  1. popartego przez okcydent na mocy konferencji w Jałcie