Neoliberalizmizm

Z Akapedia - kompendium wiedzy JBWA
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Typowi neoliberalizmiści

Neoliberalizmizm - ideologia lewicowa powstała na przełomie XX i XXI wieku. Zakłada ona, że świat kontrolowany jest przez zdepersonifikowane zło występujące pod nazwą neoliberalizmu.

Wierzenia neoliberalizmistów

Neoliberalizm jest w filozofii neoliberalizmistycznej kolejną, przystosowaną do współczesnego świata, inkarnacją transcendentnego zła (jego poprzednie wcielenia to znane z marksistowskiej historiozofii: niewolnictwo, feudalizm i kapitalizm). Co ciekawe, zło to objawia się nie w osobnych kategoriach działania ale jako brak dobra: niedostateczne wypełnianie moralnych zaleceń neoliberalizmizmu. Zalecenia te nie są jednorodne: różne odłamy neoliberalizmizmu wyznaczają inne wzorce zachowań, stąd częste są przypadki wzajemnego oskarżania się o neoliberalizm.

Osoba opanowana przez neoliberalizm to neoliberał. Do klasyfikacji jako neoliberała teoretycznie potrzebne są dwie cechy, są one jednak uznawane za sprzężone (wystąpienie jednej implikuje występowanie obydwu): światopogląd niezgodny z neoliberalizmizmem i negatywne cechy osobiste (brak współczucia, okrucieństwo, egoizm, chciwość).

Neoliberałowie, mimo egoizmu, wykazują zaawansowane umiejętności działania w grupie i myślenia strategicznego.  W okresie dojrzewania neoliberałowi przyznawana jest pozycja społeczna:

  • leming - uśpiony agent dezorganizujący społeczeństwo złośliwą apatią
  • kapitalista - groźny potwór atakujący przy pomocy przewagi ekonomicznej
  • polityk - neoliberał w strukturach władzy; wszyscy politycy mają poglądy neoliberalne, potrafią jednak symulować konflikt w celu dezinformacji
  • światowy bankier - ostatni boss neoliberalizmizmu; jego alignment to neutralny zły lub chaotyczny zły, zabicie go daje dużo expa

Wszystkie te grupy prowadzą skomplikowaną współpracę, dla niewtajemniczonych wyglądającą na naturalne relacje społeczne. Zdania na temat natury tej współpracy są podzielone: część neoliberalizmistów uważa że jest ona wrodzoną cechą neoliberała, dla innych jest to dowód na telepatyczne sterowanie przez demona znanego jako Baal-Tzerovich. Przeciwnicy tej tezy argumentują że wiara w Baal-Tzerovicha jest neoliberalna.

Znani neoliberalizmiści

Źródło

Miszczyk: Analiza zjawiska neoliberalizmizmu, Czasopismo Internetowe "Rekurencje"